WebMoney
Đăng ký

Bạn muốn gì?

Hãy chọn trong danh sách bên dưới vấn đề tương tự mà bạn đang gặp phải. Nếu bạn không thể tự xác định được bạn gặp vấn đề gì, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, và nêu rõ một cách chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải.


Khôi phục lại mật khẩu của WebMoney Keeper, keyfile hoặc chứng chỉ kỹ thuật số

Khôi phục lại mật khẩu, keyfile hay chứng chỉ kỹ thuật số không làm thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản WM của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi số điện thoại hoặc email, hãy chọn mục tương ứng với vấn đề của bạn được liệt kê bên dưới.


Thay đổi số điện thoại

Để có thể tự thay đổi được số điện thoại, bạn cần phải có quyền truy cập vào WebMoney Keeper của bạn.

Bạn có quyền truy cập vào WebMoney Keeper của bạn?Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi số điện thoại bạn có thể xem tại trang wiki.webmoney.com.vn

Hủy kích hoạt số điện thoại di động

Nếu khi đăng ký trên hệ thống WebMoney hoặc khi thay đổi số điện thoại dành cho WMID của bạn, bạn nhận được tin nhắn rằng với số điện thoại này trước đây đã được sử dụng để đăng ký một tài khoản WM khác, bạn có thể gửi yêu cầu để huỷ kích hoạt số điện thoại di động đó.


Thay đổi Email

Để có thể tự thay đổi được địa chỉ email, bạn cần phải có quyền truy cập vào WebMoney Keeper của bạn.

Bạn có quyền truy cập vào WebMoney Keeper của bạn?Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi địa chỉ email bạn có thể xem tại trang wiki.webmoney.com.vn

Thay đổi câu hỏi bảo mật

Thay đổi câu hỏi bảo mật chỉ có thể khi thực hiện một trong các điều kiện sau:

  1. Biết rõ câu hỏi bảo mật và câu trả lời cho nó mà bạn đã thiết lập trước đây đối với WebMoney Keeper của bạn
  2. Để đăng nhập vào website để thay đổi câu hỏi bảo mật, bắt buộc phải sử dụng phương thức xác thực thông qua tin nhắn xác nhận SMS hoặc E-NUM. Nếu bạn không nhớ câu trả lời cho câu hỏi bảo mật của mình, hãy truy cập và trang security.wmtransfer.com và thiết lập cho WebMoney Keeper của bạn phương thức xác nhận giao dịch. Sau đó, bạn sẽ có thể cài đặt cho WebMoney Keeper của bạn câu hỏi bảo mật và câu trả lời mới.

Xem thêm hướng dẫn cách thay đổi câu trả lời cho câu hỏi bảo mật tại trang web wiki.webmoney.ru

Tìm kiếm tài khoản WM của tôi

Bạn có thể tìm thấy tất cả các tài khoản WM bạn đã đăng ký bằng số điện thoại di động hoặc email


Khôi phục quyền truy cập tài khoản E-NUM