WebMoney
Đăng ký

Yêu cầu phục hồi truy cập mới

Vui lòng khai báo số WMID, mà bị mất quyền kiểm soát và nhấn nút «Tiếp tục».
Nếu bạn không nhớ WMID - hãy cho biết số điện thoại hoặc địa chỉ email, mà bạn đã khai báo trong thông tin cá nhân. Kết quả tìm kiếm tài khoản WM (danh sách WMID được tìm thấy) sẽ được gửi vào tin nhắn điện thoại hoặc email.

  • Khai báo WMID, số điện thoại hoặc email: